pehla qadm

Bauth pareshaan rehta hoon soocha ke kisi essi jagah dil ki baat likhon jahan Mujhe na koi janta ho aur Meri zindigi ki tarah kisi ko koi perda bhi na ho!Mai humesha samajhta tha ke mai koi bara admi banon ga. Dunya mai bheja bhi issiliye gaya hoon ke Kuch badl sakoon. Dunya ko ekk behter jagah bana sakoon. Bauth onche khwab dekhta tha. Mujhe log bauth tung kerte thee mera mazaq urate Mujhe kumter samajhta. Mujhe het cheez mai underestimate kiya jata. But koi khaas parwa nahi thi kyunke mai janta tha ke mai tou kisi bare kaam se aya hoon dunya mai. Mai samajhta THA ke mai tou Pakistan ke liye buna Hi nahi.... Meri Destiny tou Kuch aur hai.....mai shayed itna ghalat bhi nahi Sochta tha.

28.2.16 21:47

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen